Cybersecurity

Դասընթացը հաջող ավարտած ուսանողները կկարողանան
• Ներկայացնել կիբերանվտանգության աշխարհի կրիմինալի և փորձագետների բնութագրերը
• բացատրել թե ինչպես են կոնֆիդենցիալության, ամբողջականության և հասանելիության սկզբունքները վերաբերում տվյալների կարգավիճակների և կիբերանվտանգության սպառնալիքների հակազդման միջոցների հետ
• նկարագրել կիբերհանցագործների կողմից օգտագործվող մարտավարությունները, մեթոդները և ընթացակարգերը
• ներկայացնել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը օգտագործվում գաղտնիությունը պաշտպանելու համար
• նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը օգտագործվում ամբողջականությունը ապահովելու համար
• նկարագրել ինչպես են տեխնոլոգիաները, պրոդուկտները և ընթացակարգերը ապահովում բարձր հասանելիություն
• բացատրել ինչպես են կիբերանվտանգության մասնագետները օգտագործում տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ և ընթացակարգեր ցանցի բոլոր բաղադրիչները պահպանելու համար
• բացատրել կիբերանվտանգությանը վերաբերող օրենքների նպատակը
• տիրապետել ցանցային հարձակումներին, դրանց հայտնաբերման և հակազդման համակարգերին
• նկարագրել վեբ հավելավածների ճարտարապետության մասին
• տիրապետել վեբ հավելվածներին ուղղված հարձակումների և դրանց հակազդմանը, ինչպես նաև պրակտիկ կիրառել այդ գիտելիքները հավելվածի անվտագությունը բարձրացնելու համար։