Անգլերենի դասընթացներ

Դասընթացներն իրականացվում են շաբաթական 3 անգամ (յուրաքանչյուրը 1.5 ժամ տևողությամբ): Խմբերը կազմված են մինչև 8 ուսանողից:

General English (ընդհանուր անգլերեն)
12 դասի վճարը 29000 դրամ է:

2. Business English
Ամսավճարը 35.000 դրամ

3. IT English
Ամսավճարը 35.000 դրամ

4. Banking&Finance English (Բանկային և Ֆինանսական անգլերեն)
Ամսավճարը 35.000 դրամ

English for Kids (Անգլերեն երեխաների համար)
12 դասի վճարը 25000 դրամ է:

Անգլերենի ընդհանուր դասընթացը բաղկացած է վեց մակարդակից (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced):

Յուրաքանչյուր մակարդակի դասընթացի տևողությունը 2-3 ամիս է: