Անգլերենի դասընթացներ

Անգլերենի դասընթացը բաղկացած է վեց մակարդակից (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) ;

Յուրաքանչյուր մակարդակի դասընթացի տևողությունը 1,5-2,5 ամիս է:

Ամեն շաբաթ տեղի է 3 դաս ՝ 1,5 ժամ տևողությամբ:

12 դասի վճարը 25000 դրամ է: