Free English, Russian. By taking these tests you will know which level of training you should start.

Անգլերենի թեստ անգլերենի թեստը բաղկացած է 50 հարցից: Թեստը տևում է 30 րոպե, պատասխանները ուղարկվում են ձեր էլ. Փոստի հասցեով / 095 / 09-08-00, / 098 / 07-38-83:

ԱնգլերենԱնգլերեն

Ռուսերենը թեստը բաղկացած է 20 հարցից: Թեստը տևում է 30 րոպե, պատասխանները ուղարկվում են ձեր էլ. Փոստի հասցեով / 095 / 09-08-00, / 098 / 07-38-83:

ՌուսերենՌուսերեն