Welcome to your Math test

Անուն* Էլ. հասցե* Հեռ

Որքան RAM կարող է օգտագործվել x86-32 ապարատային պլատֆորմով սերվերում

1 out of 23

Նշվածներից ո՞ր հրամանով Linux օպերացիոն համակարգում ֆայլի վրա միայն օգտատիրոջը ու իր խմբին կարելի է տալ գրելու ու կարդալու իրավասություն (չի թույլատրվում տալ ավել իրավասություններ)

2 out of 23

Նշվածներից ո՞րը RAID֊ի տեսակ չէ(Ընտրել բոլոր ճիշտ պատասխանները)

3 out of 23

Աննան ուտում է տորթի 1/3 -ը, Մանեն ուտում է մնացածի 

1/5 -ը, մնացածը ուտում է Արմինեն:


4 out of 23

Շրջանագիծը ներգծված է քառակուսուն: Քառակուսու մակերեսը 16 է, որքան է շրջանագծի մակերեսը:

5 out of 23

Որ port֊ով է աշխատում SSH հաղորդակարգը(default)

6 out of 23

Ինքանթիռը թռչելով 320 մղոն ծախսում է 80 գալոն բենզին:Որքան գալոն բենզին է անհրաժեշտ նույն ինքանթիռին 700 մղոն թռչելու համար:

7 out of 23

Քանի տարբերակով կարող ենք վերադասավորել STUDY բառի տառերը:

8 out of 23

Դավիթը ունի x  ձու: Նա  վաճառեց y դրանցից 10% եկամտով իսկ մնացածը վաճառեց 10% կորստով:Արդյունքում նա եկամուտ ունեցավ:

9 out of 23

Նշված սարքերից ո՞րն է աշխատում OSI 3-րդ մակարդակում

10 out of 23

Ինչ որ x թիվ մի թվի քառակուսին է, և մեկ այլ թվի խորհանարդը 2-200 տիրությում: Նշվածներից որն է x արժեքը

11 out of 23

Ջերմաստիճանի արժեքները 10 հաջորդական օրերին հետևյան է 61, 62, 65, 65, 65, 68, 74, 74,  75, և 77: Որքան է միջին ջերմաստիճանը այդ 10 օրերի ընթացքում:

12 out of 23

Նշվածներից որը օպերացիոն համակարգ չէ

13 out of 23

a, b, c, d և e հինգ հաջորդական թվեր են աճման կարգով: Հեռացնելով այս թվերից մեկը թվերի գումաը նվազեց 20%: Որ թիվն է հեռացվել այս ցանկից:

14 out of 23

x և y պարզ թվեր են և մեծ են երկուսից: Սրանցից որը չի կարող լինել x*y բաժանարար:

15 out of 23

x և y պարզ թվեր են այնպես որ x >y: Եթե q =x/y ապա q պետք է լինի՝

16 out of 23

Հավասարակողմ եռանկյունը գտնվում է արտագծյալ շրջանագծի ներսում: Որքան է եռանկյան մակերեսը եթե շրջանագծի շառավիղը 2 է:

17 out of 23

Նշվածներից ո՞ր Protocol-ն է օգտագործվում e-mail հաճախորդի կողմից նամակները սերվերից վերցնելու համար։

18 out of 23

Եթե e, f և v խորհարնարդի եզրագծերի, նիստերի և գագաթների քանակն է , ապա այդ արտահայտություններից որն է ճիշտ:

19 out of 23

Նշվածներից ո՞ր ֆայլային համակարգը(filesystem) չունի ֆայլերի թույլտվություններ (file permissions)

20 out of 23

Ինչ որ երկրում արական սեռի ներկայացուցիչների 60% իրավունք ունի ընտրելու, իսկ կանաց 70% իրավունք ունի ընտրելու: Ըտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող տղամարդկանց 70%, իսկ ընտրելու իրավունք ունեցող կանացից 60%-ը: Բնակչության քանի տոկոսն է մասնակցել ընտրույթուններին այդ երկրում:

21 out of 23

Ջոնը ծախսեց 25 դոլար, որը իր աշխատավարձի 15 տոկոսն է: Որքան է Ջոնի աշխատավարձը

22 out of 23

Երկու թվերի (x,y) արտադրյալը կրկնակի մեծ է այդ թվերի գումարից: Որքան է այդ թվերի հակադարձների գումարը (1/x+1/y):

23 out of 23