Net/ C#

Ամսական վճարը (12 դաս) 45000 դրամ է: Յուրաքանչյուր շաբաթ տեղի է ունենում 3-ական դաս՝ 1,5-2 ժամ տևողությունը: Անհատականի դեպքում 12 դասեր 1,5 ժամով արժե 90,000 դրամ (1 ժամ 5000 դրամ): Կա փորձնական դասին մասնակցելու հնարավորություն: Տրվում է ավարտական վկայականը: Դասընթացներն անցկացվում են համակարգիչներով և պրոյեկտորներով հագեցած դասասենյակներում:

Կուրսից հետո ուսանողը՝

  • կհասկանա ծրագրավորման հիմնական հասկացությունները,
  • կգրի պարզ ծրագրեր
  • կհասկանա OOP