Գնացուցակ

Ծրագրավորման հիմունքներ

Կուրստ տևողությունը 2 ամիս է:

Monthly fee 28.000 AMD

C++, PYTHON, C#

Ամսվճարը 48000 դրամ է

JAVA,

Կուրստ տևողությունը 4 ամիս է:

Ամսվճարը 48000 դրամ է

WEB

Կուրստ տևողությունը 6 ամիս է:

Ամսավճարը 45000 դրամ է

LARAVEL

Կուրստ տևողությունը 2 ամիս է:

Ամսվճարը 60000 դրամ է

Անգլերեն

Կուրստ տևողությունը 2 ամիս է:

Ամսավչարը 25000 դրամ է