Անգլերենի մասնագիտական դասընթացներ

Sunny School ուսումնական կենտրոնը իրականացնում է մասնագիտական անգլերենի դասընթացներ, մասնավորապես՝

 • IT անգլերեն
 • Բիզնես անգլերեն
 • Բանկային և ֆինանսական անգլերեն

Դասընթացը նախատեսված է

Միջին մակարդակից մարձր գիտելիք ունեցող անձանց համար(B1-ից բարձր): Դասընթացները իրականացվում են Longman-ի համալսարանի հրատարակած գրականությամբ։

Մեր նպատակն է յուրաքանչյուրի մոտ զարգացնել անգլերենի խոսակցական հմտությունները համապատասխան մասնագիտական ոլորտներում:

Մասնակցելով անգլերենի դասերին կատարելագործվում է անգլերեն գրելու, կարդալու, լսելու և խոսելու հմտությունները։ Կիրառվում են ուսուցման ակտիվ մեթոդներ այնպիսի էլ. համակարգեր, որոնք նպաստում են բառապաշարի բարելավմանը։

Մասնակցելով մասնագիտական անգլերենի դասերին կատարելագործվում է անգլերեն գրելու, կարդալու, լսելու և խոսելու հմտությունները իրենց ոլորտների տերմինաբանությամբ։ Կիրառվում են ուսուցման ակտիվ մեթոդներ և այնպիսի էլ. համակարգեր, որոնք նպաստում են մասնագիտական բառապաշարի բարելավմանը։

Մեթոդաբանությունը

 • Էլ. գործիքներ (quizlet)
 • Լսումներ (audio)
 • Տեսանյութեր (video, movie)

Դասընթացի կառուցվածքը

Մակարդակ

1-2 level

Տևողություն

2-3 ամիս

Տեսակ

Լսարանային(offline)
Առցանց (online)

Դասաժամեր

12 ժամ/ամսական /
3 ժամ/շաբաթական/

Արժեք

Խմբային
դասընթացներ/ 35000 դրամ /
ամսական 8 դաս

Դասընթացի առավելությունները

 • Միջազգային ստանդարտներով ուսուցում
 • Գրքերի և էլ. նյութերի անվճար տրամադրում
 • Պրոֆեսիոնալ թիմ՝ դասավանդման մեծ փորձով
 • Տեխնիկապես հագեցած լսարաններ
 • Փորձնական դասի հնարավորություն
 • Անհատական մոտեցում
 • Ճկուն ժամանակացույց
 • Դասերն առցանց իրականացնելու հնարավորություն
 • Համագործակցելով կազմակերպությունների հետ դասընթացի իրականացման հնարավորություն աշխատավայրում