Free Math, HTML/CSS/Javascript , Cybersecurity tests. By taking these tests you will know which level of training you should start.

Մաթեմատիկայի թեստը բաղկացած է 20 հարցից: Թեստը տևում է 20 րոպե, պատասխանները ուղարկվում են ձեր էլ. Փոստի հասցեով / 095 / 09-08-00, / 098 / 07-38-83:

ՄաթեմատիկաՄաթեմատիկա

The Html/CSS/Javascript test consists of 20 questions. The test takes 30 minutes, the answers are sent to your e-mail address / 095 / 09-08-00, / 098 / 07-38-83.

Html/CSS/JavascriptHtml/CSS/Javascript

The Cybersecurity test consists of 10 questions. The test takes 5 minutes, the answers are sent to your e-mail address / 095 / 09-08-00, / 098 / 07-38-83.

Cybersecurity Cybersecurity