Վեբ ծրագրավորման դասընթացներ

Սանի սքուլ առաջարկում է ՎԵԲ ծրագրավորման դասընթացներ

Կուրսը կազմված է 5 փուլից յուրաքանչյուր փուլ տևում է 2 ամիս:

Առաջին փուլում ուսանողը կուսումնասիրի HTML5, CSS3, Bootstrap 4, երկրորդ փուլում ՝ JavaScript / jQuery, երրորդ փուլում ՝ React.JS / Node.JS, չորրորդ փուլում ՝ PHP / MySQL, հինգերորդ փուլում ՝ Laravel:

Ամսական վճարը (12 դաս) 45000 դրամ է: Յուրաքանչյուր շաբաթ տեղի է ունենում 3-ական դաս՝ 1,5-2 ժամ տևողությունը: Անհատականի դեպքում 12 դասեր 1,5 ժամով արժե 90,000 դրամ (1 ժամ 5000 դրամ): Կա փորձնական դասին մասնակցելու հնարավորություն: Տրվում է ավարտական վկայականը: Դասընթացներն անցկացվում են համակարգիչներով և պրոյեկտորներով հագեցած դասասենյակներում:

Դասընթացի նպատակը ուսանողներին հենքային գիտելիքներով ապահովելն է: